Lærlingeprojektet


 

Lærlingeprojektet, har til formål:

 • at bistå erhvervsskolerne med at indarbejde forebyggende arbejdsmiljøforanstaltninger i den faglige undervisning, både i grundforløb og i hovedforløb inden for bygge- og anlægsfagene.
 • at skabe et godt arbejdsmiljømæssigt samspil mellem skolerne og praktikstederne, således at lærlingene bliver bedre i stand til at anvende god arbejdsmiljøpraksis, når de skal starte som unge nyansatte i branchen.

 

Hvem kan brug konsulenterne? 

 • Erhvervskolerne (faglærere og uddannelseledere)
 • Praktikvirksomheder (mestre, arbejdsmiljørepræsentanter og lærlingeansvarlige)
 • Organisationerne (bla. ungdomskonsulenter, uddannelseskonsulenter og arbejdsmiljøkonsulenter) 
Det er gratis at bruge konsulenterne.
 
 
Hvad laver konsulenterne?
 
Bistå med at integrere sikkerhed og sunde arbejdsstillinger i den faglige undervisning, herunder:
 • Fokus på implementering at relevante sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger i eksisterende fagopgaver
 • Forsat implementering af risikovurdering som en del af opgaveforberedelse
 • Fortsat arbejde med fokus på processen bl.a. ved indførsel af arbejdsmiljørepræsentant-model for elever
 • Udvikling af relevante metoder og materialer til undervisningen
Opsøgende indsats målrettet mindre praktikvirksomheder:
·     Modtagekultur

  o    Introduktion

  o    Afdækning af nye medarbejders kompetencer
        (og udviklingsbehov)
·     Virksomhedens APV suppleres med punkter om lærlinges
     særlige arbejdsmiljøvilkår

·     Instruktion/tilsynsplan

·     Orientering om forebyggelses- og behandlingstilbud i
     Sundhedsordning fra PensionDanmark
 
Brug af tekniske hjælpemidler:
 • Materiale til både lærling, svend og arbejdsgiver
 • Adgang til arbejdsmiljøvenligt grej
 • Opkvalificering af faglærer
 • Påvirke de lokale uddannelsesudvalg til at presse på for, at eleverne lærer at bruge de mest arbejdsmiljøvenlige metoder i uddannelsen
 
Udvikling af materiale til motionsundervisning:
 • Produktion af videoer, plakater mv. med fagrelevante øvelser der kan bruges i undervisningen
 • Udvikling af app der automatisk husker brugeren (lærlinge og svende) på at varme op inden dagens arbejde starter og kommer med konkrete øvelser relevant for det arbejde, der skal udføres. Ligeledes skal app-en give forslag til supplerende øvelser, der forebygger blandt andet hjerte-karsygdomme eller sukkersyge.
 • Samarbejdspartnere der kan installere udendørs motionsredskaber på skolens arealer, der kan bruges i motionslektioner og i elevernes pause.

 

Rod og uorden:

 • Information til både praktikvirksomheder og erhvervsskoler, hvor der sættes fokus på rod og uorden før, under og efter arbejdets udførelse. Der lægges vægt på de konkrete skader, det kan medføre, herunder forstuvninger, sårskader, rygskader, og brud på ben og arme.
 
Kontakt
 
Østdanmark:
Peter Røntved Andersen

Mobil: 60379931
Mail:pra@bam-bus.dk

 

Vestdanmark:
Kent Jørgensen

Mobil: 36141408

Mail: kej@bam-bus.dk

 
 
 
 
Det er organisationerne i Byggeriets Arbejdsmiljøbus og PensionDanmark der finansierer Lærlingeprojektet. 
 
 
 
 
 
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede