Søg i kataloget

Søg

Arbejdsmiljøkonsulent til Midtjylland

Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-Bus) søger en arbejdsmiljøkonsulent til Midtjylland


Hvis du brænder for at løfte bygge- og anlægsbranchen til flere sunde og attraktive arbejdspladser og har kompetencerne i orden, så har vi det helt rigtige job til dig.


Om os

BAM-Bus formidler god arbejdsmiljøpraksis til byggepladser og virksomheder. Vi har hovedkontor i København NV, og ti konsulenter som besøger byggepladser og virksomheder i hele landet. Den enkelte konsulent arbejder med udgangspunkt hjemmefra (hjemmekontor), og derfor vil ansøgere med bopæl i Midtjylland blive foretrukket. Konsulenten råder over en ”arbejdsmiljøbus” som har plads til informationsmaterialer og tekniske hjælpemidler til demonstration og afprøvning. Konsulenterne foretager både opsøgende besøg og rekvirerede besøg hos medarbejdere, ejere, ledere, organisationer og andre aktører.


Om jobbet

Vi tilbyder et udfordrende og lærerigt job, hvor du selv har stor indflydelse på og ansvar for at tilrettelægge din arbejdsdag. Du har kontakt med rigtigt mange bygge- og anlægsfolk, men er ofte ene udførende konsu- lent ude i kontakt med virksomhederne, hvorfor den tætte dialog og sparring med ledelse og kolleger på tværs af Bam-Bus er noget vi har særlig fokus på. Det er et job hvor arbejdsglæden udspringer af, at du dag- ligt gør en forskel og bidrager til en udvikling mod en mere attraktiv, professionel, sund og sikker branche


Vi arbejder virksomhedsnært med:

rekvirerede og opsøgende besøg på bygge- og anlægspladser og i virksomheder

oplæg og projektarbejde sammen med BFA-BA, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, skoler og andre aktører

udviklingsopgaver i samarbejde med virksomheder, produktudviklere, leverandører og forskere


Om dig

Vi lægger vægt på at du har proceskompetencer, er lyttende og coachende i din tilgang, har let ved at skabe en positiv og motiverende dialog med alle aktører og at du er en god kommunikator, som kan skabe sammenhæng og læring ud fra en konkret situation og forholde dig neutral.


Du brænder for at gøre en forskel i branchen og du

forstår branchens kultur, byggeriets dynamik og processer samt partssystemet og har måske arbejdet som bygningshåndværker eller byggeleder

er fortrolig med arbejdsmiljølovgivningen og god arbejdsmiljøpraksis i bygge- og anlægsbranchen

har erfaring med at proceslede og coache i forandrings- og udviklingsprocesser

kan tale ”sproget” også ind i de små virksomheder og tænker samarbejde og kommunikation imellem ledelse og medarbejdere med

har kørekort B, er vant til brug af IT og kan tale engelsk


Du ansættes som funktionær på en individuel kontrakt. Lønnen er fastfast gennem en kollektiv aftale for kon- sulenterne, og forhandles årligt gennem talsmanden. Der er tale om en midlertidig stilling, foreløbig t.o.m 2023.


Byggeriets Arbejdsmiljøbus er etableret i fællesskab af en række arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisatio- nerne og derfor vil ansættelse ikke være foreneligt med at bestride tillidshverv eller lignende i en af de tilslut- tede organisationer, da det vil være til ulempe for virksomheden.


Du kan få yderligere oplysninger om jobbet hos konsulent Lars Olsen. Mobil 41336674 eller lo@bam-bus.dk. Din ansøgning skal være Byggeriets Arbejdsmiljøbus i hænde senest 15. februar 2022 og skal sendes elektronisk til info@bam-bus.dk mrk. ”Ansøgning”. Tiltrædelse 1. april.


Vi er en mobil konsulenttjeneste, der formidler god arbejdsmiljøpraksis til byggepladser og byggevirksomheder i landet.

Kontakt os

Flere indlæg