Søg i kataloget

Arbejdsmiljøkonsulent til Syddanmark

Hvis du brænder for et godt arbejdsmiljø, så har Bam-bus det helt rigtige job til dig.


Om os

Bam-bus formidler god arbejdsmiljøpraksis til byggepladser og virksomheder. Vi har hovedkontor i København NV og 13 konsulenter, som besøger byggepladser og virksomheder i hele landet. Den enkelte konsulent arbejder med udgangspunkt hjemmefra (hjemmekontor), og derfor vil ansøgere med bopæl i Sønderjylland eller på Fyn blive foretrukket. Konsulenten råder over en ”arbejdsmiljøbus”, som har plads til informationsmaterialer og tekniske hjælpemidler til demonstration og afprøvning.


Konsulenterne foretager både opsøgende og rekvirerede besøg hos medarbejdere, ejere, ledere, organisationer og andre aktører i regi af Bam-bus. Endvidere procesleder og coacher konsulenterne i forandrings- og udviklingsprocesser i regi af BFA under en ekstra bevilling, der blev givet med finansloven i 2020, og som løber til og med 2023.


Om jobbet

Vi tilbyder et udfordrende og lærerigt job, hvor du selv har stor indflydelse på og ansvar for planlægning og tilrettelæggelse af din arbejdsdag.


Vi arbejder med:


– rekvirerede og opsøgende besøg på bygge- og anlægspladser og i virksomheder

– forandrings- og udviklingsprocesser i forbindelse med Nedslidningspuljen

– oplæg og projektarbejde sammen med BFA, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og andre aktører

– udviklingsopgaver i samarbejde med virksomheder, produktudviklere, leverandører og forskere


Selv om du vil få kontakt med rigtigt mange byggefolk, skal du kunne lide at arbejde alene. Du vil dog altid have din leder og dine kolleger til sparring og støtte. Det er et job, hvor arbejdsglæden udspringer af, at du dagligt gør en forskel og bidrager til et bedre arbejdsmiljø.


Om dig

Vi lægger vægt på, at du har proceskonsulent kompetencer, har let ved at skabe en positiv og motiverende dialog med alle aktører, er coachende i din tilgang, og at du er en god kommunikator, som kan skabe læring ud fra en konkret situation.


Det er afgørende, at du brænder for arbejdsmiljøet og:


– har arbejdet med eller i byggebranchen og forstår byggeriets dynamik og processer

– kender byggebranchens kultur

– er fortrolig med arbejdsmiljølovgivningen og god arbejdsmiljøpraksis i bygge- og anlægsbranchen

– har kørekort B

– er fortrolig med IT på brugerniveau

– kan tale og forstå engelsk


Du bliver ansat som funktionær på en individuel kontrakt. Lønnen er fastfast gennem en kollektiv aftale for konsulenterne, og den forhandles årligt gennem talsmanden.


Byggeriets Arbejdsmiljøbus er etableret i fællesskab af en række arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, og derfor vil din ansættelse ikke være forenelig med at bestride tillidshverv eller lignende i en af de tilsluttede organisationer, da det vil være til ulempe for virksomheden.


Du kan få yderligere oplysninger om jobbet hos Lars Olsen på mobil 4133 6674 eller lo@bam-bus.dk.


Din ansøgning skal være Byggeriets Arbejdsmiljøbus i hænde senest den 1. maj 2022. Ansøgningen skal sendes elektronisk til lo@bam-bus.dk mrk. ”Ansøgning”. Tiltrædelse den 1. juli eller hurtigst muligt derefter.


Vi forventer at afholde samtaler i uge 19 og 21.

Vi er en mobil konsulenttjeneste, der formidler god arbejdsmiljøpraksis til byggepladser og byggevirksomheder i landet.

Kontakt os

Flere indlæg