Arbejdsmiljøkoordinering på Niels Bohr-bygningen

Signe fra Videntjenesten snakker med Casper Lau Hansen, som er arbejdsmiljøkoordinator på Niels Bohr-bygningen. Han fortæller lidt om, hvordan arbejdsmiljøkoordineringen er foregået, og hvad det betyder at have en engageret bygherre.