Links om arbejdsmiljø

Byggeproces er en branchevejledning, som henvender sig til bygherrer, rådgivere, arbejdsmiljøkoordinatorer og entreprenører.

På denne webside kaster vi lys over de spørgsmål der er, når der skal arbejdes med stilladser.

BFA medvirker til kortlægning af branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og udgiver branchevejledninger og uddannelsesmaterialer om god arbejdsmiljøpraksis.

Denne side præsenterer arbejdsmiljøvenlige tekniske hjælpemidler og ergonomisk gode løsninger til bygge- og anlægsbranchen.

Denne side er til dig, der vil renovere sikkert og undgå at du, dine ansatte, din husstand eller dine naboer udsættes for sundhedsskadeligt støv, fibre og dampe fra gamle byggematerialer.

Gå på opdagelse i Asbest-Huset og se, hvor der findes asbest, hvordan det ser ud, og hvornår du skal være opmærksom på risiko for asbest.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø oplyser om den nyeste viden og værktøjer inden for arbejdsmiljø.

På Arbejdstilsynets hjemmeside, finder du oversigter over regler og guides i at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Vejledning til god modtagelse af nye ansatte i bygge- og anlægsbrancen.
BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste yder gratis hjælp til den enkelte virksomhed ude på arbejdspladsen.

Her finder du vores YouTube-kanal med videoer om arbejdsmiljø.