Søg i kataloget

Søg

Få hjælp til arbejdsmiljøet direkte på arbejdspladsen

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlægs nye konsulenttjeneste er startklar!

BFA Bygge & Anlæg har fået 12,65 mio. kr. til bl.a. en konsulenttjeneste, som yder gratis hjælp til den enkelte virksomhed ude på arbejdspladsen. I godt to år skal branchens aktører sammen med virksomhederne arbejde for at nedbringe ulykker, nedslidning og farlig kemi. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har fastsat nye mål og pejlemærker for arbejdsmiljøet på netop disse tre områder. I bygge-anlæg er alle brancherne udvalgt til den ekstraordinære indsats. 

 

Konsulenterne fra BFA Bygge & Anlæg går ud med et nyt koncept som skal forbedre arbejdsmiljøet i virksomhederne med fokus på kultur- og adfærdsændringer. Virksomhederne får gratis og konkret hjælp til selvhjælp, og at arbejdsmiljøtiltag så vidt muligt integreres i den daglige drift og er direkte tilpasset virksomhedens behov og styrker. 

 

Nogle konkrete og virksomhedstilpassede arbejdsmiljøaktiviteter kan fx være at få styr på kemien, brug af et nyt teknisk hjælpemiddel til løft eller at få arbejdsmiljøet ind i ordremodtagelsen.

 

Klingenberg Anlæg & Kloak A/S er som nogle af de første i gang med et forløb med den nye konsulenttjeneste.

 

– Vi har haft det første besøg af konsulenttjenesten, hvor vi besluttede at arbejde med vores kemiske risikovurderinger. Blandt andet skal de integreres i vores digitale kvalitetssikringssystem. Vi er opmærksomme på at understøtte vores folk i at gøre tingene på en ny og bedre måde og få det ind i vores arbejdsgange. Vores mål er en endnu bedre sikkerhedskultur og større effektivitet, siger partner Jesper Fohlmann.

Et forløb består af tre besøg fra BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste. Imellem besøgene arbejder virksomheden typisk med en eller flere konkrete arbejdsmiljøaktiviteter over nogle måneder.

 

Konsulenttjenesten består af erfarne arbejdsmiljøfolk og er forankret i Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Læs mere og bestil et besøg på http://ww.bfa-ba.dk/konsulenttjenesten/ eller ring på 72 17 00 13.

 

Vi er en mobil konsulenttjeneste, der formidler god arbejdsmiljøpraksis til byggepladser og byggevirksomheder i landet.

Kontakt os

Flere indlæg