Håndtering af Corona i fbm. besøg

Byggeriets Arbejdsmiljøbus forebygger smittespredning af COVID-19.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at forebygge smittespredning af COVID-19.

Vi er i Byggeriets Arbejdsmiljøbus optaget af, at kontakten med virksomhederne og øvrige samarbejdspartnere sker på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, så risikoen for smittespredning af COVID-19 mindskes.

 

Besøg

Vi tilpasser os løbende situationen og følger sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger. Vi er samtidig fleksible i forhold til at imødekomme virksomhedernes interne retningslinjer i det omfang, de er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige og ikke hindrer os i at udføre vores opgave med at tilbyde vejledning, sparring og være i dialog med virksomhederne.

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus forholdsregler

Vi tager i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes gældende anbefalinger forholdsregler for at undgå smittespredning af COVID-19. Det gælder både i forhold til vores egne arbejdssteder og i vores kontakt med virksomheder og andre arbejdsmæssige kontakter og samarbejdspartnere.

 

Det indebærer at:

Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og generelle råd om smitteforebyggelse af COVID-19.

Vi lader ikke medarbejdere møde på arbejdspladsen eller møde virksomheder og andre samarbejdspartnere, hvis de føler sig syge eller har symptomer på sygdom.

Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer for nære og andre kontakter, hvis ansatte er nær eller anden kontakt til syge med COVID-19.

Vi følger de gældende retningslinjer for test og isolation jf. Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Vi stiller krav til vores medarbejdere om fremvisning af coronapas efter gældende lov om forevisning af coronapas, test for COVID-19 mv.

Vi opfordrer Byggeriets Arbejdsmiljøbus gæster til ligeledes at tage de fornødne forholdsregler for at undgå smittespredning.