MINIBUS BRANŻY BUDOWLANEJ DO SPRAW ŚRODOWISKA PRACY

MINIBUS BRANŻY BUDOWLANEJ DO SPRAW ŚRODOWISKA PRACY

Minibus Branży Budowlanej do Spraw środowiska Pracy (Byggeritets Arbejdsmiljøbus) jest inicjatywą, która ma pomóc przedsiębiorstwom, przedstawicielom załogi do spraw higieny i bezpieczeństwa pracy oraz samym pra-cownikom w stwarzaniu bezpiecznych i zdrowych warunków pracy w budownictwie.

 

Do naszej dyspozycji mamy minibus, a nasi konsulenci chętnie przyjeżdżają tam, gdzie są prowadzone prace.

Minibus Branży Budowlanej do Spraw Środowiska Pracy powstał na podstawie układu zbiorowego zawartego między korporacją pracodawców Duńskie Budownictwo z jednej strony, a Związkiem Zawodowym Pracowników Przemysłu Drzewnego, Przemysłu i Budownictwa (TIB), Zjednoczoną Federacją Duńskich Pracowników (3F), Związkiem Hydraulików, Duńskim Metalem, Związkiem Elektryków oraz Związkiem Zawodowym Pracowników Budownictwa, Prac Ziemnych i Infrastruktury w Kopenhadze z drugiej strony.

 

Minibus jest finansowany z Funduszu Rozwoju Branży Budownictwa. Odwiedziny konsulenta są bezpłatne, jeśli przedsiębiorstwo albo pracownik jest członkiem jednej z tych organizacji, które stoją za tą inicjatywą.


My jako konsulenci w tym programie, zajmujemy neutralną pozycję w stosukach między pracodawcą i pra-cownikami. Naszym zadaniem jest służenie pomocą we wzmacnianiu wspólnego wkładu w bezpieczeństwo i warunki zdrowotne na miejscu pracy. Podczas naszych odwiedzin przedsiębiorstw jest dla nas ważnym, żeby to się odbywało we współpracy z załogową i firmową organizacją bezpieczeństwa i higieny pracy. W czasie nas-zych odwiedzin na placach budów przedkładamy, żeby to się odbywało we współpracy z zarówno inwestorem i kierownictwem budowy jak i przedsiębiorstwami projektującymi i doradczymi.


Aby środowisko pracy funkcjonowało jak najlepiej zadzwoń: +45 7217 0013