O nas

O nas

Minibus Branży Budowlanej do Spraw środowiska Pracy (Byggeritets Arbejdsmiljøbus) jest inicjatywą, która ma pomóc przedsiębiorstwom, przedstawicielom załogi do spraw higieny i bezpieczeństwa pracy oraz samym pra-cownikom w stwarzaniu bezpiecznych i zdrowych warunków pracy w budownictwie.

 

Do naszej dyspozycji mamy minibus, a nasi konsulenci chętnie przyjeżdżają tam, gdzie są prowadzone prace.

Minibus Branży Budowlanej do Spraw Środowiska Pracy powstał na podstawie układu zbiorowego zawartego między korporacją pracodawców Duńskie Budownictwo z jednej strony, a Związkiem Zawodowym Pracowników Przemysłu Drzewnego, Przemysłu i Budownictwa (TIB), Zjednoczoną Federacją Duńskich Pracowników (3F), Związkiem Hydraulików, Duńskim Metalem, Związkiem Elektryków oraz Związkiem Zawodowym Pracowników Budownictwa, Prac Ziemnych i Infrastruktury w Kopenhadze z drugiej strony.

Minibus jest finansowany z Funduszu Rozwoju Branży Budownictwa. Odwiedziny konsulenta są bezpłatne, jeśli przedsiębiorstwo albo pracownik jest członkiem jednej z tych organizacji, które stoją za tą inicjatywą.

 

My jako konsulenci w tym programie, zajmujemy neutralną pozycję w stosukach między pracodawcą i pra-cownikami. Naszym zadaniem jest służenie pomocą we wzmacnianiu wspólnego wkładu w bezpieczeństwo i warunki zdrowotne na miejscu pracy. Podczas naszych odwiedzin przedsiębiorstw jest dla nas ważnym, żeby to się odbywało we współpracy z załogową i firmową organizacją bezpieczeństwa i higieny pracy. W czasie nas-zych odwiedzin na placach budów przedkładamy, żeby to się odbywało we współpracy z zarówno inwestorem i kierownictwem budowy jak i przedsiębiorstwami projektującymi i doradczymi.

 

Aby środowisko pracy funkcjonowało jak najlepiej zadzwoń: