Videntjenesten

Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

Videntjenesten hjælper bygherrer, rådgivere og projekterende til at overholde deres arbejdsmiljøpligter. Vi udbreder viden om den værdi en god arbejdsmiljøindsats skaber. Der er fokus på de indledende faser, projektering, granskning og udbud, samt samarbejdet på tværs af aktører.

 

Det er organisationerne i Byggeriets Arbejdsmiljøbus, samt Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder, der står bag Videntjenesten. Realdania og Landsbyggefonden er medfinansierende.


 4080 1400


 videntjeneste@bam-bus.dk

Hvem kan gøre brug af Videntjenesten?

Det er gratis at gøre brug af Videntjenesten.

Hvad laver Videntjenesten?

1
5