Søg i kataloget

Søg

4D-simuleringer til planlægning og forberedelser

Bedre forberedelser gennem 4D-simuleringer

De såkaldte 4D-simuleringer viser byggetakten for bygge- og anlægsprojekter som en animation. De laves enten som film eller bruges aktivt i 4D-softwaren til at understøtte planlægningen af projektet. I simuleringerne kobles projektets 3D-modeller med tidsplanen, så vægge, søjler, bjælker, dæk, skurby, døre, kraner, tage osv. fremkommer og evt. fjernes visuelt, i takt med at tiden går. Det giver en helt anden intuitiv visning af tidsplanen end traditionelle Gantt- eller lokationsbaserede tidsplaner.

Simuleringerne er typisk ikke tænkt som erstatning for tidsplanerne, men som et tillæg på projekter som måske er komplekse, har mange projektdeltagere og interessenter, som skal forstå planen, eller hvor koordinering mellem de udførende fag kræver en ekstra indsats. Det er typisk entreprenører, der laver 4D-simuleringerne, da det er dem, der laver udførelsestidsplanen.

Selvom det typisk er udførelsestidsplanen, der ligger til grund for simuleringer, bruges de også i tilbudssituationer til at kommunikere, hvordan entreprenøren planlægger at håndtere logistik på pladsen, byggepladsindretning, sikkerhedsforanstaltninger mm. Fx vises den valgte rute for lastbilskørsel for at tage hensyn til bløde trafikanter, minimere højresving og undgå flaskehalse på byggepladsen.

BAM’s brug af 4D-simuleringer

Entreprenøren BAM bruger 4D-simuleringer på de projekter, hvor det giver dem en ekstra fordel. Det er således ikke et bygherrekrav, men BAM oplever, at metoden forbedrer kommunikationen på projektet og bidrager til en mere gennemarbejdet og realistisk plan, som leder til bedre og gnidningsfri udførsel. Simuleringen er især rettet mod bygherren, underentreprenører, leverandører, brugere og naboer.

I tillæg til ovennævnte eksempler, bruger BAM især også 4D-modellerne til at vise midlertidige forhold og koncentrerer sig særligt om områder, hvor pladsen er træng. Den rummelige visning af pladsen gør det nemmere at se og løse eventuelle konflikter under planlægningen af byggeriet, og dermed undgå øget tidsforbrug, ventetid og frustration, når projektet udføres i virkeligheden. Typisk bruges det på de større og mere komplekse projekter, hvor der er behov for en ekstra indsats for at danne overblik og understøtte beslutningsprocessen.

BAM har stort fokus på kvaliteten af selve tidsplanen og 4D-simuleringen. Det er dog ikke alle medarbejdere, der kan udføre simuleringsarbejdet, da det laves i specialsoftware som Synchro eller Navisworks. Ofte parres byggefagligt tunge kræfter derfor med medarbejdere, der har de nødvendige digitale kompetencer for at lave simuleringerne. Med tiden vil flere formodentligt være i stand til at lave simuleringerne, men pt. laves de typisk i samarbejde mellem to medarbejdere.

BAM arbejder desuden systematisk på at involvere flere af de udførende underentreprenører i planlægningsarbejdet, så grænseflader, midlertidige foranstaltninger, oplagsplads, logistik og sekvens diskuteres i fællesskab. På den måde bliver indholdet af planen mere virkelighedstro, samtidig med at underentreprenørernes forståelse og ejerskab for planen øges, og alt forløber mere roligt og sikkert, når spaden først er kommet i jorden.

Kan også anvendes i projekteringen

Der er også erfaringer med at anvende simuleringer i simpel form allerede under projekteringen, så man får et fælles billede af mulig rækkefølge, afhængigheder og udfordringer i udførelsesfasen. Simuleringen kan i så tilfælde anvendes i arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen til at identificere og forebygge arbejdsmiljøproblemer.

Om

4D-simuleringer viser byggetakten for bygge- og anlægsprojekter som en animation. De laves enten som film eller bruges aktivt i 4D-softwaren til at understøtte planlægningen af projektet.

Kontaktinfo

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere klæder bygherrer og rådgivere på til at varetage deres rolle ift. arbejdsmiljø og styrke samarbejdet om arbejdsmiljø i branchen.

Kontakt os

Flere cases

Udførelse

Digitale skærme

Digitale skærme på byggepladsen kan anvendes til at formidle informationer fra arbejdsmiljøarbejdet og udbrede viden

Læs mere »