Søg i kataloget

Søg

AjourInspect

AjourInspect er en app, som kan anvendes til at styre og dokumentere fremdriften på byggepladsen, herunder kvalitetssikring og arbejdsmiljøarbejdet. Den anvendes af mange mellemstore entreprenører, men også store entreprenører, rådgivere og bygherrer. Det er typisk byggeledelsen, arbejdsmiljøkoordinator og formand, som har adgang. Den kan også anvendes af bygherrens tilsyn. 

App’en kan anvendes på smartphones og tablets, hvor man opretter sine registreringer. På webdelen opsætter man projektet og kan få overblik over fremdriften.  

Tjeklister som hjælp – og nærved-hændelser 

I app’en er der en række tjeklister inden for arbejdsmiljøemner, såsom adgangsveje, stilladser og oprydning, som kan bruges til sikkerhedsrundering eller til kontrol af de fælles sikkerhedsforanstaltninger. Man kan også udarbejde egne tjeklister, som passer til bygge- og anlægsprojektet.  

Når en afvigelse er oprettet, sendes den til den entreprenør, som er ansvarlig, fx for at bringe en adgangsvej i orden. De sender en tilbagemelding, når problemet er løst. 

Det er også muligt at anvende app’en til at registrere nærved-hændelser, så disse kan blive analyseret og løsninger sat i værk.  

Man kan let holde øje med, hvilke registreringer og hændelser, der er oprettet, og se en statistik over løste problemstillinger.  

Ajour Box 

I tilknytning til app’en kan man anvende Ajour Box til dokumenthåndtering, så man har et fælles sted at lægge dokumenter, fx plan for sikkerhed og sundhed PSS. Dermed øges tilgængeligheden til dokumenterne, og man sikrer, at der er adgang til de nyeste versioner.

Om

AjourInspect er en app til byggepladsstyring og kvalitetssikring, brugt af entreprenører, rådgivere, og bygherrer. Den indeholder tjeklister for sikkerhedsrunderinger, registrering af afvigelser og nærved-hændelser.

Kontaktinfo

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere klæder bygherrer og rådgivere på til at varetage deres rolle ift. arbejdsmiljø og styrke samarbejdet om arbejdsmiljø i branchen.

Kontakt os

Flere cases

Udførelse

Digitale skærme

Digitale skærme på byggepladsen kan anvendes til at formidle informationer fra arbejdsmiljøarbejdet og udbrede viden

Læs mere »