Søg i kataloget

Søg

Som en del af Bluebeams funktioner kan man oprette, organisere og dele byggepladsplaner. Plan for sikkerhed og sundhed PSS skal foreligge senest, når byggepladsen etableres og indeholde byggepladsplan(er). Under udførelsen skal byggepladsplan(er) til enhver tid være ajourført, hvorfor det er vigtigt at have en smidig proces for opdatering.

Hvordan virker det?

I programmet er det muligt at uploade tegninger af byggepladsen, hvorefter tegningerne kan redigeres. Det kan fx registreres, hvor adgangsveje og byggehegn skal være, eller hvor affaldscontainere skal placeres. Herved kan der vises en oversigt, hvor det muligt at se antallet af indsatte komponenter. Dette kan være smart, hvis man fx skal have et hurtigt overblik over hvor mange brandslukkere, der findes på pladsen. Når byggepladsplanen er færdig, kan den nemt deles til de relevante personer, som også kan redigere i planen.

Logistik- og andre planer

Man kan også anvende Bluebeam til at udarbejde logistikplaner, som kan tilgås direkte fra byggepladsen, hvormed det er muligt at lave ændringer på planerne undervejs. Dertil hører også projektets øvrige dokumenter og tegninger, hvormed det er muligt fra byggepladsen at tilgå de seneste informationer.

Samarbejde om udarbejdelse og ajourføring

Det er vigtigt at aftale arbejdsmiljøkoordinator (P) og projekteringsleder imellem, hvordan udarbejdelse af byggepladsplaner foregår. Ligeledes er det vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinator (B) og byggeleder aftaler, hvordan opdatering foregår.

Om

Bluebeam muliggør oprettelse, organisation og deling af byggepladsplaner. PSS-plan skal foreligge ved etablering af byggepladsen og indeholde byggepladsplan(er). Ajourførte byggepladsplaner er afgørende, hvilket kræver en effektiv opdateringsproces.

Kontaktinfo

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere klæder bygherrer og rådgivere på til at varetage deres rolle ift. arbejdsmiljø og styrke samarbejdet om arbejdsmiljø i branchen.

Kontakt os

Flere cases