Søg i kataloget

Byggepladsplaner med droneteknologi 

Byggepladsplaner med droneteknologi

Når byggepladsplaner optegnes, kan tegningerne hurtigt blive forældede i takt med at bygge- of anlægsprojektet skrider frem, hvorefter informationer om logistik, materialeoplagring mm. bliver svære at kommunikere. Med droneoverflyvninger kan byggepladsplaner indtegnes på overflyvningsbilleder, så planerne danner et tydeligere og mere overskueligt overblik over byggepladsen, som den ser ud i øjeblikket.

Hvorfor bruge droner til byggepladsplaner? 

Med en droneoverflyvning kan byggepladsindretningen bygges på et ugentligt opdateret grundlag, så placering af kraner, stillads mm. foregår i billeder, som viser byggepladsen, som den er indrettet. Grundlaget giver et opdateret overblik som byggeledelsen, arbejdsmiljøkoordinator (B) m.fl. kan bruge til at planlægge, kommunikere og dokumentere forholdene byggepladsen. 

Som det ses af billedet oven for, bliver det nemmere at vise tankerne for adskillelse af gående og tung trafik, forebyggelse af højresvingsulykker, oplagringshensyn, placering af øjenskyllestationer og meget mere.  

Droneoptagelserne kan være nyttige til både enkelte byggepladser eller lange anlægsstræk, og kan gøre det nemmere at tage højde for hurtigt skiftende byggepladser, og vise dem, som de ser ud. Herefter kan byggeledelsen sammen med arbejdsmiljøkoordinator (B) tænke sikkerhed ind i placering af kraner eller adgangsforhold mm. De digitale og opdaterede byggepladsplaner kan også give et bedre overblik til formandsmøder, sammenlignet med traditionelle farvelagte 2D-planer, som nemt kan blive uddateret.  

Hvordan foregår det? 

Droneoverflyvningen kan man vælge at foretage selv, hvis dronen vejer under 250 gram. Ellers kan en professionel dronepilot med et droneflyvningscertifikat hyres til at dokumentere byggepladsen.  

Når man enten selv har taget billeder eller har haft en dronepilot til det, uploades optagelserne til efterbehandling, så de er nemmere at arbejde med. Herefter kan de anvendes, som de er, eller indføres i programmer, hvor byggepladsplaner kan modelleres ud fra de faktiske forhold. Optegningerne gentages efter projektets behov: om det er ugentligt, månedligt, eller nogle gange om året.

Om

Hvorfor bruge droner på byggepladsen? I denne case finder du argumentation for at droner kan hjælpe på byggepladsen ift. sikkerhed og kommunikation.

Kontaktinfo

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere klæder bygherrer og rådgivere på til at varetage deres rolle ift. arbejdsmiljø og styrke samarbejdet om arbejdsmiljø i branchen.

Kontakt os

Flere cases

Udførelse

Hilti Jaibot

Hilti Jaibot er en semiautomatisk mobil borerobot, som kan bore huller til loftinstallationer. Robotten er

Læs mere »