Søg i kataloget

Digitale skærme

Digitale skærme på byggepladsen kan anvendes til at formidle informationer fra arbejdsmiljøarbejdet og udbrede viden om arbejdsmiljø mere generelt til håndværkerne på byggepladsen. Der findes flere modeller for brugen af digitale skærme, men de interaktive trykbare skærme giver bedst mulighed for at håndværkerne selv kan finde den information, som de har brug for. De kan ligeledes bruges aktivt på sikkerhedsmøder.

Man kan få programmeret skærmens indhold, som man har brug for, og i den struktur, som er relevant for den pågældende byggeplads. Nogle bygherrer har en standard, som bruges på alle pladser.

Det er især relevant at få informationer formidlet, som har umiddelbart relevans for håndværkernes arbejde, fx hvis en adgangsvej er spærret, der ændres væsentligt på byggepladsplanen eller der har været en beredskabsmæssig hændelse. Det er vigtigt, at sådanne informationer gives til alle på byggepladsen, så de kan tage højde for det i planlægningen af deres arbejde, og så man undgår rygtedannelser.

Indhold på skærmen kan også være den samme som man fx har i en byggeplads-app, så håndværkerne kan tilgå den på skærmen, hvis de ikke ønsker at anvende deres mobiltelefon.

Se erfaringer med brug af digital skærm her:

Formidling af plan for sikkerhed og sundhed PSS 

Af arbejdsmiljøinformationer vil det typisk være relevant at have adgang til plan for sikkerhed og sundhed PSS på skærmen, og særligt byggeplads- og tidsplanen. På den måde undgår man, at man skal printe hver ny udgave og distribuere i skurene. Det er også godt på klimaet. Sikkerhedsmødereferater og skemaer fra sikkerhedsrunderinger kan også med fordel lægges op løbende, så alle har adgang til dem.  

Det er også muligt at tilkobles data om fx vejret, have links til tøjkøb o.l. og have en kalender med fødselsdage eller andre mærkedage. Man skal overveje, hvor meget information, der lægges ind, så det vigtige ikke drukner. 

Aktivér deltagerne på sikkerhedsmødet 

Hvis man vælger en interaktiv trykbar skærm, så kan man anvende den aktivt på sikkerhedsmøderne. Fx kan man bede deltagerne tegne ind på byggepladsplanen og på den måde afgrænse fælles- og arbejdsområder. Man kan trække fotos fra sikkerhedsrunderingen frem og lave aftaler om, hvem der skal udbedre forholdene.

Hvilken skærm skal vi vælge, og hvor skal vi hænge den? 

Skærmene fås i mange størrelser og kvaliteter. Man bør hænge den et sted, hvor den kan få mest opmærksomhed, fx i område hvor mange håndværkere dagligt går forbi. Hvis man har en fælles kantine, så er det et oplagt sted, eller hvis man har et indgangsparti ved skurene, hvor alle skal forbi, eller andet naturligt knudepunkt på byggepladsen.  

I forhold til valg af skærm, så er det væsentligt, om den skal hænge indenfor eller udenfor, i forhold til vejrpåvirkning og risiko for tyveri. Tænk desuden over, hvordan der trækkes strøm til skærmen, og at have en god internetforbindelse, så data nemt kan uploades. 

Finansiering  

Der er forskellige modeller for finansiering af sådanne digitale skærme og softwaren bag. Man kan vælge at købe skærmen og anvende på fremtidige byggepladser, eller man kan lease den. Det er særligt relevant, hvis man kun har en enkelt plads, eller vil have mulighed for at skifte skærm, når der sker ny udvikling på området.  

Hvis man har nogle i firmaet, som kan programmere indholdet, så er det en mulighed. Ellers findes der firmaer, som kan sørge for det, samt give løbende support. Hvis der anvendes en byggeplads-app, så undersøg om det er muligt at uploade i denne og så vise dette på skærmen, så der ikke skal lægges information ind flere steder. 

Der er erfaring for at indgå en reklameaftale, som fremgår på skærmen, og på den måde få finansieret dele af udgifterne.

NCC har gode erfaringer med digitale skærme

NCC blev i 2019 nomineret til Arbejdsmiljøprosen på baggrund af et renoveringsprojekt, hvor de anvendte digital interaktiv skærm til ugentlige møder for formænd, produktionsledere og arbejdsmiljørepræsentanter til at planlægge ugens arbejder. Arbejdsmiljøkoordinator (B) medvirkede ligeledes i forhold til koordinering og afgrænsning af fælles og arbejdsområder.

Se filmen her:

Om

Digitale skærme på byggepladsen kan anvendes til at formidle informationer fra arbejdsmiljøarbejdet og udbrede viden om arbejdsmiljø mere generelt til håndværkerne på byggepladsen. De kan ligeledes bruges aktivt på sikkerhedsmøder.

Kontaktinfo

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere klæder bygherrer og rådgivere på til at varetage deres rolle ift. arbejdsmiljø og styrke samarbejdet om arbejdsmiljø i branchen.

Kontakt os

Flere cases