Søg i kataloget

Søg

Ekko Byggeplads-app

Der findes enkelte apps, som er udviklet direkte til arbejdsmiljøarbejdet på byggepladsen, fx Ekko Apps byggeplads-app, som er udviklet, så alle håndværkere på byggepladsen kan få en brugerprofil.

Via app’en kan arbejdsmiljøkoordinatoren og byggeledelse give information til alle på byggepladsen, og håndværkerne har mulighed for at kommentere, samt registrere fx nærved-hændelser. Derved sikrer man, at kommunikationen går begge veje.

Saml al information om arbejdsmiljø

I app’en kan man samle al information om arbejdsmiljø, fx plan for sikkerhed og sundhed (PSS), referater fra sikkerhedsmøder, byggepladsplaner, sikkerhedsdatablade mm. I app’en kan alle registrere nærved-hændelser, søge tilladelse til varmt arbejde og der kan laves risikovurdering af arbejdet, inden det igangsættes. Der er ligeledes en nyhedsmodul, hvor man kan lægge informationer ud, fx hvis en adgangsvej spærres, hvis der har været en beredskabsmæssig hændelse, eller hvis Arbejdstilsynet har været på besøg. Der kan gives besked om eventuelle reaktioner fra de tilsynsførende, og hvordan det udbedres. Dette kan indgå i tilbagemeldingen til Arbejdstilsynet.

Hvordan virker det?

Byggeplads app’en er bygget op med en overskuelig forside, hvor der vises en notifikation med et lille rødt tal, hvis der er nye opslag under de forskellige moduler.

App’en virker både på computer, mobil og tablet og skal ikke downloades, men kan sendes direkte ud til dem, der er på byggepladsen. Derved kan man nemt kontrollere, at alle får adgang til app’en. Nye håndværkere kan automatisk modtage en sms med installationsvejledning. Man kan også koble app’en op på en digital skærm, så den kan tilgås her, hvis håndværkerne ikke ønsker at bruge deres mobiltelefon – se videoen her:

Det er arbejdsmiljøkoordinatoren, evt. i samarbejde med byggeledelsen, som administrerer indholdet i app’en og svarer på de registreringer, som kommer fra håndværkerne. Det er nemt at lægge nyt materiale ind på app’en, og det kan både være tekst, pdf’er, fotos og video. Som administrator kan det vælges, hvem der skal have hvilke informationer, og der er mulighed for at få app’en sat op til flere sprog, samt få oplæst nyhederne, så alle er med. 

Som administrator kan man se, hvem der læser hvad, og hvor mange håndværkere der bruger app’en dagligt. På den måde får man et overblik over, hvor bredt man når ud med arbejdsmiljøkommunikationen.

Læs mere:

Om

Ekko Byggeplads-app kan samle al information om arbejdsmiljø, fx plan for sikkerhed og sundhed (PSS), referater fra sikkerhedsmøder, byggepladsplaner, sikkerhedsdatablade mm.

Kontaktinfo

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere klæder bygherrer og rådgivere på til at varetage deres rolle ift. arbejdsmiljø og styrke samarbejdet om arbejdsmiljø i branchen.

Kontakt os

Flere cases