Søg i kataloget

Søg

Hurtige 360°-staderegistrering

Registrering af de faktiske forhold på pladsen – hurtigt og nemt

En vigtig del af arbejdet med arbejdsmiljø og sikkerhed er selvsagt at opdage farlige forhold i tide. At registrere forholdene og anvende nødvendige foranstaltninger rettidigt er et vigtigt element i forebyggelsesarbejdet. Her kan de digitale løsninger som Struction Site og Open Space bidrage. Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s runderinger på pladsen skal selvfølgelig ikke erstattes. Men ved hjælp af 360°-kameraer og ovennævnte softwareløsninger, kan pladsen blive registreret langt oftere og dokumenteret, så der ikke er diskussion om forholdene. Hvis registreringerne tænkes sammen med kvalitetsdokumentationen eller registrering af fremdrift, kan registreringerne laves med flere formål, hvorved værdiskabelsen af indsatsen bliver højere.

Løsningerne kan fx bruges til at dokumentere områder, hvor der er rodet og ufremkommeligt, eller hvis der er værn, som ikke bliver opsat korrekt gennem længere tid. Det kan påvirke sikkerhedskulturen og de udførendes adfærd positivt, hvis de ved, at forholdene dokumenteres og udbedres løbende.

Løsningerne kan også bidrage til dokumentationen af langsom fremdrift og flaskehalse, hvilket kan understøtte projektledelsen i deres indsats med at få projektet rettidigt i mål. Et forhold som også bidrager til sikkerheden, når forløbet er bedre tilrettelagt.

Her sammenlignes to optagelser fra forskellige datoer på samme lokation, så fremdriften er tydelig. Det ses, at der er ryddeligt på begge billeder. 

Hvordan virker det?

Når brugeren ønsker at registrere byggepladsen, kobles brugerens telefon til et 360°-kamera, hvorefter startpunktet for registreringen markeres på 2D-tegningen, som tidligere er lagt op på projektet. De anvendte apps er typisk nemme at lære at kende, fordi de er simple at betjene.

Efter at startpunktet er angivet, går brugeren blot den ønskede rute, med360°-kameraet hævet over hovedet. Der kan bruges en “stang”, så skuldrene ikke bliver trætte.

Under registreringen optages en 360°-video, hvorefter softwaren udvælger enkelte 360°-fotos og placerer dem på 2D-tegningen. Softwaren bruger tegningerne og genkender automatisk den rute, som brugeren går ud fra de omkringliggende forhold. Det er derfor nemt og enkelt at lave registreringerne, da alt andet end selve gåturen er automatiseret.

Det betyder, at man uden et nævneværdigt tidsforbrug kan registrere forholdene på pladsen og både bruge det til dokumentation, men også som et forebyggende tiltag, i takt med at det bliver tydeligt for alle, at både arbejdsmiljøkoordinator (B) og byggeledelsen har ekstra fokus på arbejdsmiljøet og sikkerheden.

Overblik over alle datoer hvor der er lavet registreringer 

Om

Digitale løsninger som Struction Site og Open Space bidrage som en del af arbejdet med arbejdsmiljø og sikkerhed for at opdage farlige forhold i tide.

Kontaktinfo

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere klæder bygherrer og rådgivere på til at varetage deres rolle ift. arbejdsmiljø og styrke samarbejdet om arbejdsmiljø i branchen.

Kontakt os

Flere cases

Udførelse

Hilti Jaibot

Hilti Jaibot er en semiautomatisk mobil borerobot, som kan bore huller til loftinstallationer. Robotten er

Læs mere »