Søg i kataloget

Søg

Laserscanninger af vand, vej og under jorden

Laserscanning af alt fra veje, brostrækninger, kloakker og ledninger i jorden er blevet hurtigere og mere effektivt end nogensinde før. Casen viser nogle få udvalgte eksempler på, hvordan LE34 hjælper deres kunder med at lave præcise og omfattende opmålinger på selv de mest ufremkommelige steder. Det er scanninger, som kan øge sikkerheden og arbejdsmiljøet, da det skåner mennesker for at arbejde på farlige eller svært fremkommelige steder. Desuden kan scanningerne bruges til at projektere og planlægge arbejdet, inden man står på byggepladsen. 

Renovering af vandledninger på Tobaksvejen 

Når vandledninger skal renoveres, er det ofte svært at vide, hvor ledningerne ligger. Det gør det mere besværligt og tidskrævende at udføre arbejdet, da det selvsagt skal undgås, at nogen af ledningerne graves over. Ved renoveringen af vandledningerne på Tobaksvejen registrerede LE34 anlægsgraven med både laser, foto og GPS-koordinator, så ledningernes placering og indbyrdes sammenhænge blev dokumenteret ned til mindste detalje.  Udstyret optager fra siden af anlægsgraven, så der er ikke behov for, at landmåleren bevæger sig ned i udgravningen for at lave opmålinger og dokumentation. 

Indsamling af vejdata på sikker afstand 

Forud for opstarten af større vejprojekter er det ofte nødvendigt at lave registreringer og opmålinger af de eksisterende forhold. De lange stræk og tæt trafik gør det dog både tidskrævende og risikofyldt at udføre på traditionel vis, hvor der laves fysiske opmålinger på vejstrækningen.  

LE34 monterer i stedet en laserscanner på en specialindrettet bil. Udstyret kan ved almindelig hastighed registrere millioner af punkter i en såkaldt “punktsky”, som udgør en samlet registrering af virkeligheden. De mange laserpunkter tillader efterfølgende brugerne at orientere sig og lave opmålinger i punktskyen. Desuden undgår man, at der skal opsættes og fjernes udstyr langs vejene, hvilket er en fordel for både landmåler og bilister. 

Billedet viser de strækninger registreringsbilen har kørt, og hvordan både laserscan og billeder ser ud 
Den færdige punktsky hvor der kan fortages præcise opmålinger langs hele trækningen 

Opmålinger under vandet 

Ved visse anlægsopgaver kan det være nødvendigt at lave registreringer under vandet. Fx ved renovering eller nedtagning af bropiller kan det være vigtigt at kende de faktiske forhold af de eksisterende konstruktioner. Et eksempel er Storstrømsbroen, hvor LE34 har brugt sonarscannere fra deres registreringsbåd til at kortlægge de undersøiske forhold i meget høj opløsning.  Det giver efterfølgende mulighed for at lave opmålinger, lave projekteringsmateriale og bedre planlægning af det kommende arbejde. Det øger sikkerheden, da behovet for dykkere i vandet reduceres betydeligt. 

Registreringsbåd som anvender sonar 
Færdige resultat, hvor der kan laves præcise opmålinger 

Opmålinger af kloakker 

Det sidste eksempel vedrører kloakker. TV-inspektioner er almindelige, men hvis kloaksystemerne kræver grundig inspektion, vil to personer typisk være vagter, når en tredje sænkes ned i bygværket iført seletøj og gasalarm. Med deres speciallavede scanningsudstyr kan LE34 opmåle og dokumentere kloakkerne, uden at personale skal begive sig ned i kloakken. Ud over at sikkerheden forbedres, fører registreringerne til langt bedre dokumentationsgrundlag, hvor også ukendte rør afdækkes. 

Laserscanning af kloaksystem 

Om

Laserscanning af alt fra veje, brostrækninger, kloakker og ledninger i jorden er blevet hurtigere og mere effektivt end nogensinde før. Scanningerne kan bruges til at projektere og planlægge arbejdet, inden man står på byggepladsen.

Kontaktinfo

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere klæder bygherrer og rådgivere på til at varetage deres rolle ift. arbejdsmiljø og styrke samarbejdet om arbejdsmiljø i branchen.

Kontakt os

Flere cases