Søg i kataloget

Søg

Lokationsbaseret planlægning: Koordinering, ordnede forhold og plads 

Hvorfor bruge lokationsbaseret planlægning og styring? 

Hvis tidsstyringen fejler på bygge- og anlægsprojekter, kan det udfordre sikkerheden og arbejdsmiljøet. De udførende risikerer at arbejde for tæt på hinanden, og travlheden gør at der nemmere kan opstå usikre situationer.  

Med lokationsbaseret planlægning og styring kan byggeledelsen nemmere  skabe et flow på byggepladsen og undgå at underentreprenørerne arbejder i de samme områder samtidig. Metoden og værktøjet kan være et vigtigt bidrag til at sikre forudsætningerne for et godt arbejdsmiljø og en sikker byggeplads. Dertil kan lokationsbaseret planlægning hjælpe med at koordinere specielle hensyn til støj, materialeoplagring, midlertidige foranstaltninger mm., som er vigtig for at få en velstyret og ordentlig plads. 

Det mest gængse program til lokationsbaseret planlægning og styring er Vico Schedule Planner. Principperne kan dog også anvendes på andre måder. F.eks. ved brug af Excel. Basalt set deles bygge- eller anlægsprojektet op i lokationer, så det bliver tydeligt hvornår de forskellige faggrupper arbjeder hvor. Det kan være, at et et boligprojekt først deles op i blokke, dernæst etager og til sidst opgange. Dertil kommer principper omkring kontinuerligt arbejde, hvor det bestræbes at underentreprenørene ikke skal starte og stoppe for meget, da det skaber en dårlig rytme på pladsen. Alt i alt viser metoden tidsplanen fra  en lidt anden vinkel og med lidt ekstra oplysninger end almindelig Gantt planlægning, hvilket gør at projektledelsen kan lave en tidsplan som er bedre koordineret og mere robust, hvilket kan have en positiv påvirkning på sikkerheden og arbejdsmiljøet. 

Hvordan tilgår Nordstern metoden? 

I Nordstern benyttes lokationsbaseret planlægning både til nybyggeri og renoveringsprojekter. Nordstern oplever at værktøjet og metoden skaber mest værdi hvor mange aktiviteter forgår tæt og sideløbende. På de projekter er det ekstra vigtigt at fagene er koordinerede, at der er plads til at udføre arbejdet samt plads til materiel og materialer. Et eksempel er Lilli Gyldenkildes Torv. 

Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator har mulighed for at deltage i planlægningen af byggeriet i forskellige stadier. Forudsætningerne for et godt arbejdsmiljø tænkes ind fra tilbudsfasen, hvor de overordnede linjer sikrer at planen er realistisk. Under udførelsen gennemgår Arbejdsmiljøkoordinator B typisk periodeplanerne, og stiller spørgsmål til om der er klar til at de næste aktiviteter kan starte. Herunder om der er plads, ryddet op, om hvordan logistikken håndteres sikkert i et område osv. De vigtigste pointer kommer med til den mest detaljerede planlægning på formandsmøderne. Formændene inddrages således i planlægning, så arbejderne er koordinerede og det sikres, at alt kan forløbe roligt og sikkert. Aktiviteter med særlig sikkerheds- eller arbejdsmiljømæssige hensyn, fx særligt farligt arbejde, markeres i den lokationsbaserede plan med rød tekst. På den måde gør Nordstern de udførende opmærksomme på at der er et OBS-punkt. 

For at øge forståelsen af de lokationsbaserede planer bruger Nordstern desuden farvelagte tegninger hvor bygningen i 2D og 3D inddeles i passende områder. Det sikrer at de udførende har nok plads at disponere over, uden at områderne bliver så store, at det går ud over tidsplanens samlede længde. Bliver områderne for store vil der være længere tid mellem aktiviteternes opstart, hvilket i sidste ende fører til en længere samlet byggeperiode. Det giver typisk en god balance hvis arbejdet i et område tager 1-2 uger at udføre. De lokationsbaserede tidsplaner bidrager således til den gode planlægning, og dermed til en mere velordnet og koordineret byggeplads, hvilket i sidste ende forbedrer forholdene, arbejdsmiljøet samt sænker risikoen for ulykker.

Om

Lokationsbaseret planlægning hjælper med at koordinere specielle hensyn til støj, materialeoplagring, midlertidige foranstaltninger mm., som er vigtig for at få en velstyret og ordentlig plads.

Kontaktinfo

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere klæder bygherrer og rådgivere på til at varetage deres rolle ift. arbejdsmiljø og styrke samarbejdet om arbejdsmiljø i branchen.

Kontakt os

Flere cases

Projektering

Bluebeam

Som en del af Bluebeams funktioner kan man oprette, organisere og dele byggepladsplaner. Plan for

Læs mere »