Søg i kataloget

Søg

Miljøprøver og dokumentation med Matterport

Bedre overblik over miljøprøvetagning og dokumentation af afrensning

Bygherren er ansvarlig for, at der bliver lavet de nødvendige forundersøgelser af bl.a. miljøfremmede stoffer, og her er det almindeligt, at der tages et par hundrede miljøprøver i gulve, tage, vægge, vinduer mm. Almindeligvis tages prøverne ved udvalgte lokationer og dokumenteres i en rapport med angivelse af rumnummer og placering. Erfaringen viser dog, at der forekommer fejl i placeringerne, og det kan både være svært at skabe overblikket for dem, der opretter prøverne, og for dem de skal sætte sig ind i det på et senere tidspunkt. Desuden vil en prøve indeholdende fx bly eller asbest, føre til spørgsmålet om, hvor de miljøfremmende stoffer ellers er til stede i bygningen. Ved almindelige billeder og en word-rapport kan det være svært at svare på. J. Jensen Nedrivning har derfor arbejdet med at finde nye måder at skabe overblik og dokumentere prøvetagningen. Scanning med og brug af Matterport gav et bedre overblik, hvilket betyder bedre risikoanalyser og bedre planlægning af nedrivningen, prissætningen og bortkørsel af nedrevent materiale.

Hvad kan Matterport?

Matterport er en onlinetjeneste, som udstiller 360°-optagelser som “Google Street view” – det er blot indenfor. Løsningen virker med forskellige kameraer, hvoraf det bedste er Matterports eget. Det giver en høj opløsning, hastigheden af optagelserne er langsommere end ved brugen af andre kameraer. Større bygninger kan tage over en uge at registrere, men optagelserne er så gode, at selv skrammer på maling fanges. Så løsningen kan bruges til at dokumentere bygninger i meget høj opløsning.

Matterports onlineplatform er abonnementsbaseret for dem, der registrerer, men er gratis for andre brugere, som får adgang til optagelserne. I platformen kan brugerne “gå rundt” i bygningen og udforske relevante områder. Det er nemt at orientere sig, og så længe kameraet har været sat op de rette steder under registreringerne, så kan brugerne opleve alle dele af bygningen nemt og intuitivt efterfølgende. Løsningen tillader samtidig brugeren at lave opmålinger, så projektholdet kan tilgå dem digitalt til enhver tid fra skrivebordet. Det kan spare tid ved besigtigelser, og hjælpe projektholdet med at få nem adgang til vigtig viden om bygningen.

Billede af en Matterport-scanner 

J. Jensen Nedrivnings brug af Matterport  

Med udgangspunkt i udfordringerne beskrevet i starten, ønskede J. Jensen at ændre den vanlige måde at dokumentere placering af miljøprøverne, at vurdere risici, estimere mængder af byggeaffald, samt dokumentere bygningen. 

J. Jensen Nedrivning brugte i den forbindelse Matterport-løsningen til at registrere bygningen, hvorefter billederne af miljøprøverne blev placeret inde i optagelserne med såkaldte “Tags”, så det var nemt at se hvor prøverne var taget. Risikoskemaet, som viser resultaterne af prøvetagningen for alle bygningsdele på alle etager i bygningen, blev tilmed koblet på løsningen, så den nemt kunne tilgås. Man kunne altså både få overblik over, hvilke bygningsdele, som indeholdt miljøfremmede stoffer, men også let se mængden i prøven. 

Dernæst blev registreringerne brugt til at estimere mængden af byggeaffald sammenholdt med prøvetagningens resultater. Det tog mange dage at opgøre mængderne på den 10.000m2 store bygning, men det gav et langt bedre overblik over den opgave, som nedriverne stod overfor. Det nedbragte usikkerheden om mængden af miljøfremmende stoffer og hjalp samtidig med at planlægge nedrivningsarbejdet. Alt i alt gav det muligheden for bedre forberedelse og færre overraskelser, efter at arbejdet var startet. 

Efter selve nedrivningen brugte J. Jensen Nedrivning ligeledes Matterport-løsningen til at dokumentere kvaliteten og omfanget af nedrivningen og afrensningerne. På den måde kunne både bygherre og myndighederne se, at alt var renset i forhold til forundersøgelserne, hvilket skabte gennemsigtighed og troværdighed omkring J. Jensen Nedrivnings service.

Dokumentation med endnu en Matterport scanning efter nedrivningsprocessen 

Om

Matterport er en onlinetjeneste, som udstiller 360°-optagelser som “Google Street view” – det er blot indenfor. Løsningen virker med forskellige kameraer, hvoraf det bedste er Matterports eget. Alt i alt giver det muligheden for bedre forberedelse og færre overraskelser, efter at arbejdet er startet.

Kontaktinfo

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere klæder bygherrer og rådgivere på til at varetage deres rolle ift. arbejdsmiljø og styrke samarbejdet om arbejdsmiljø i branchen.

Kontakt os

Flere cases