Søg i kataloget

Søg

Milva – Miljø- og ressourcekortlægning 

Milva er et databehandlingsprogram, der hjælper byggerådgivere med at lave miljø- og ressourcekortlægninger på eksisterende bygninger. Den tidlige dataindsamling har stor betydning for arbejdsmiljøforhold og for materialernes og bygningens videre liv – især ved sanering og genanvendelse. 

Hvordan virker det? 

Man skal være fagligt kvalificeret til at udføre miljø- og ressourcekortlægninger for at anvende app’en, men Milvas indprogrammerede viden guider brugeren til at tage og bestille de rigtige analyser og til at registrere alle byggematerialer. Der tilføjes fotodokumentation, opmålinger, byggeårstal og andre nødvendige informationer til hvert materialer. Disse oplysninger giver Milva en forståelse af materialets udfordringer og potentiale. 

På baggrund af prøvernes resultater generes en rapport automatisk med forslag til behandling af de forskellige materialer. Det fremgår desuden, hvad prøven indeholder, og hvilke krav der stilles til sanering og nedrivning. 

Milva – prøver & vurderinger

Der kan sendes et link til de virksomheder, som skal byde ind på opgaven, så de kan få overblik over miljø- og ressourcekortlægningen.  

Man kan anvende app’en til løbende at følge op på miljøsanering og fremdrift.

Julie Nørgaard, bæredygtighedskonsulent hos Enemærke & Petersen, fortæller om Milva: “Vi anvender Milva til ressourcekortlægning og arbejder sammen med dem om at få samlet alle relevante dokumenter, herunder beskrivelser af nødvendige arbejdsmiljøtiltag ved sanering.” 

Milva – materialer

Genbrug på tværs af projekter 

Milva-rapporten kan ligeledes bruges til at skabe oversigt over de materialer, der findes i flere forskellige bygninger. Hvis man som bygherre har flere renoverings-, transformations- eller nedrivningsprojekter i gang, er det nemmere at finde og anvende de registrerede materialer på tværs af hele projektporteføljen.

Om

Milva er et værktøj, der hjælper byggerådgivere med at lave miljø- og ressourcekortlægninger på eksisterende bygninger. Man kan anvende app’en til løbende at følge op på miljøsanering og fremdrift.

Kontaktinfo

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere klæder bygherrer og rådgivere på til at varetage deres rolle ift. arbejdsmiljø og styrke samarbejdet om arbejdsmiljø i branchen.

Kontakt os

Flere cases