Søg i kataloget

Søg

Projektering og visualisering af stilladsløsninger

Layher er stilladsproducent og hjælper gennem softwareløsninger stilladsfirmaerne med at projektere stilladsløsninger, som udgangspunkt for planlægning og overblik over de stilladsdele, som skal anvendes på det givne bygge- og anlægsprojekt. 

Layher har udviklet softwareløsninger, som gør det muligt at projektere stilladset i 3D. De enkelte stilladsdele trækkes ind i og bygges op i en 3D-model, som via en viewer kan vises til kunden. Når stilladset er tegnet færdigt, kan der printes en materialeliste med alle de dele, som stilladsfirmaet skal anvende til opbygning af stilladset. Materialelisten gør det også nemt at få overblik over, hvis der er brug for at supplere med nye stilladsdele. 

Der findes to versioner af softwaren:  

  • Layplan Classic er udviklet til simple stilladsløsninger. Stilladsfirmaet kan selv projektere stilladset og få et overblik over, hvilke stilladsdele der skal anvendes til den givne løsning. Der kan anvendes en tegning eller et luftfoto af bygningen eller anlægget som udgangspunkt for projekteringen.   
  • Layplan CAD kan anvendes til mere ukonventionelle stilladser, hvor der gås udover standardopstillinger. Her er det typisk Layher, som hjælper stilladsfirmaet med projekteringen. Der kan indhentes dele fra hele Layhers komponentkatalog. Tegninger og modeller kan indgå i BIM-baserede projekter. Stilladsfirmaet giver mål og evt. foto/model på den bygning, som stilladset skal bygges omkring, specifikationer på last- og breddeklasse, samt informationer om, hvad stilladset skal bruges til. På stilladser, som ikke stilles op efter standardopstillingen, kræves en beregning af stilladset. Denne skal udføres som supplement til projekteringen.  

Fremvisning til kunden 

Stilladsfirmaer er enten underentreprenører til styringsentreprenøren, fx totalentreprenøren, eller hyret direkte ind af bygherren. Stilladsfirmaet kan anvende den genererede 3D-model til at vise kunden, hvordan stilladset bør se ud, i forhold til de givne bygge- og anlægsopgaver, som skal løses fra stillads. Med 3D-wieveren kan stilladset vises fra alle vinkler. Den projekterende model kan ligeledes være udgangspunkt for beregning af en pris på opgaven. 

Medvirker til planlægning og dialog med bygherren 

Direktør og konduktør Nis Lorenzen fra Rodahl Stilladser A/S anvender Layplan Classic, når han skal give pris på simple stilladsløsninger. Efter opmåling er det hurtigt at projektere stilladset i programmet – det optimerer tilbudsgivningen. Der gives et overblik over de enkelte stilladsdele, så man kan bestille evt. manglende dele hos Layher. Nis’ erfaring er, at materialelisten gør det let for stilladsmontører at få pakket bilen med de rigtige dele og dermed komme godt fra start. Materialelisten fungerer som en huskeliste. 

Ved mere komplekse stilladsløsninger kontakter Nis Layher, som ud fra hans opmåling og ideer til løsninger tegner i Layplan CAD. Han oplever, at det er godt at få verificeret sine ideer og få det tegnet op, inden man lover bygherren en bestemt stilladsløsning. Det er givtigt, at bygherren via en QR-kode på tegningen kan se stilladset i 3D, da det giver en bedre forståelse af den foreslåede løsning.

Se hvordan det virker: 

Om

Stilladsproducenten Layher og hjælper stilladsfirmaerne gennem softwareløsninger med at projektere stilladsløsninger, som udgangspunkt for planlægning. De giver også overblik over de stilladsdele, som skal anvendes på det givne bygge- og anlægsprojekt.

Kontaktinfo

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere klæder bygherrer og rådgivere på til at varetage deres rolle ift. arbejdsmiljø og styrke samarbejdet om arbejdsmiljø i branchen.

Kontakt os

Flere cases