Søg i kataloget

Søg

RAMT digitale granskningsværktøjer

Regler for Automatisk arbejdsMiljøTjek – RAMT

Videntjenesten har sammen med DI og NIRAS udviklet gratis granskningsværktøjer til arbejdsmiljøforhold, som kan anvendes under projekteringen. Der er både regler til kollisionskontrol i Solibri og et værktøj med en række inspirationsspørgsmål, som kan anvendes til kortlægning og vurdering af arbejdsmiljøforhold. 

Hvordan virker RAMT?

Spørgeværktøj

Værktøjerne ligger gratis tilgængeligt på https://bartbyg.dk/vores-services/  

For renoveringsprojekter kan man indtaste adressen på bygningen og få et bud på forekomsten af miljøfremmede stoffer. Dette kan bruges som input til rådgivning af bygherren om forundersøgelser.

Værktøjet er desuden bygget op med en række spørgsmål, som kan anvendes i kortlægning af arbejdsmiljøproblemer på projektet og i den kommende reparation og vedligehold. Disse kan anvendes til granskning af både nybyg, nedrivning, renoverings- og anlægsprojekter.  

Man kan nemt sortere i granskningsspørgsmålene baseret på projektrelevant viden ved at vælge fx bygningsdel, faggruppe og fasen, som man er interesseret i at granske.   

For hvert spørgsmål er angivet links til relevante branchevejledninger mm. Desuden kan værktøjet ved brug af sprogmodeller generere opsummeringer af disse informationsmaterialer, så man får præsenteret de mest relevante emner. De nyeste AI teknologier anvendes i værktøjet til på baggrund af udvalgte arbejdsmiljøinformationer at udarbejde korte skræddersyede opsummeringer til brugeren af værktøjet. 

Granskningsværktøjet kan anvendes af de projekterende, men også af arbejdsmiljøkoordinator (P) til at indsamle input til PSS og journal fra de projekterende.  

Direkte link til værktøjet: https://bartbyg.dk/ramt-vaerktoej/  

Kollisionskontrol af arbejdsmiljø 

Der er udviklet en række arbejdsmiljøreglerne, som kan anvendes i programmet Solibri, som bruges ved kollisionskontrol af modellerne. Arbejdsmiljøreglerne kan anvendes sammen med andre regler, fx tjek af overholdelse af Bygningsreglementet.

Kollisionskontrollen giver en indikation af, om der er arbejdsmiljøforhold, som man skal håndtere under projekteringen, fx identifikation af store aggregater, som skal kun transporteres ind i bygning og monteres, rør for tæt på andre rør og åbninger i tag.

Hør hvordan kollisionskontrol kan gavne arbejdsmiljøet:

På baggrund af kollisionskontrollen udgives en rapport med opmærksomhedspunkter, som bør håndteres. 

Reglerne kan anvendes af BIM-koordinatoren, evt. i dialog med arbejdsmiljøkoordinator (P). Man skal have licens til Solibri. 

Direkte link til værktøjet: https://bartbyg.dk/solibri-regelsaet/  

Få et indblik i, hvordan kollisionskontrol af arbejdsmiljø fungerer i praksis i videoen under:

Præsentation af teknologien

Lyt med i dette oplæg når Stig Brinck ogKristine Marburger Jensen forklarer nærmere om RAMT, da de præsenterede dette ved udgivelsen af dette Inspirationskatalog.

Om

RAMT (Regler for Automatisk arbejdsMiljøTjek) er et gratis digitalt granskningsværktøj udviklet af Videntjenesten, DI og NIRAS til arbejdsmiljøvurdering i byggeprojekter. Det indeholder bl.a kollisionskontrolregler i Solibri og inspirationsspørgsmål for arbejdsmiljøanalyse.

Kontaktinfo

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere klæder bygherrer og rådgivere på til at varetage deres rolle ift. arbejdsmiljø og styrke samarbejdet om arbejdsmiljø i branchen.

Kontakt os

Flere cases