Søg i kataloget

Søg

Registreringer og besigtigelse af tage med droneteknologi

Brugen af droner til besigtigelse er en effektiv og praktisk løsning til bygningsinspektion og vedligeholdelse, særligt af tage. Det har også en positiv indvirkning på arbejdsmiljøet og øget sikkerheden for dem, som skal udføre arbejdet, fordi man undgår at skulle få adgang til taget og færdes deroppe. Dermed reduceres risikoen for faldulykker og eksponering for fx asbest.

Hvad virker det?

Droneoverflyvningen kan man vælge at foretage selv, hvis dronen vejer under 250 gram. Ellers kan en professionel dronepilot med et droneflyvningscertifikat hyres til opgaven.

Med drone kan man få et fugleperspektiv, der dækker hele tagets overflade og giver mulighed for at opdage selv mindre skader eller defekter, som ellers kunne være svære at opdage fra jorden. De kan manøvrere rundt om skorstene, antenner eller andre forhindringer, der normalt ville kræve mere tid og ressourcer at inspicere. Man kan således få en detaljeret vurdering af tagets tilstand.

Desuden kan droner udstyres med avanceret billedteknologi som termiske kameraer eller multispektrale sensorer. Disse sensorer giver mulighed for at opdage skjulte fugtighedsproblemer, varmetab eller andre strukturelle problemer, der kan være skjult for det blotte øje. Ved hjælp af denne teknologi kan man foretage mere præcise og målrettede reparationer.

Præsentation af teknologien

Hans Hansen fra Dansk Drone Kompani har været ude og holde oplæg i forbindelse med releasen af dette inspirationskatalog. Her præsenteres hvordan brugen af droner kan bruges som en effektiv løsning til inspektion af tage.

Om

Her præsenteres brugen af droner, som er en effektiv løsning til inspektion af bygningen og særligt vedligeholdelse, herunder tage. Droner har også en positiv indvirkning på arbejdsmiljøet, da man med dronen undgår fysisk at være til stede i højderne på tagene.

Kontaktinfo

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere klæder bygherrer og rådgivere på til at varetage deres rolle ift. arbejdsmiljø og styrke samarbejdet om arbejdsmiljø i branchen.

Kontakt os

Flere cases