Søg i kataloget

Søg

Sikkerhedsfunktionerne i Autodesk Construction Cloud 

Autodesk Construction Cloud (ACC), som er Autodesk’s nye platform i “Skyen” kommer med  flere sikkerhedsrealterede funktionaliteter som sikkerhedsrundering, sikkerhedschecklister samt integrationer til andre programmer som “Safe Site Check In”. 

Idéen bag ACC er, at samle alt data for alle faser i et byggeprojekt i én software løsning, og bringe hele projektteamet sammen. Kommunikationen håndteres dermed kun via platformen, hvilket bør formindske fejl, omarbejde og miskommunikation gennem projektet.  

Et af modulerne i ACC hedder “Build”. Modulet er rettet mod byggepladsen og er udviklet til skabe et bindeled mellem de projekterende, projektledelsen på pladsen og de udførende. Brugerne kan via modulet se alt designmateriale i 2D og 3D, men kan også registrere og kommunikere gennem både browsermodulet og den tilhørende app. Formålet er,  at gøre det nemmere at styre fremdrift, kvalitet, økonomi og selvfølgelig sikkerhed. Der er to hovedsaglige funktioner inden for sikkerhed er “Sikkerhedsrunderinger” og “Checklister”. Dertil kommer integrationer til andre programmer som “Safe Site Check in”. Sidstnævnte er formenligt ikke relevant på de fleste Danske byggepladser, men er ikke desto mindre er et interessant eksempel.  

Fælles for de to hovedfunktioner er, at de giver mulighed for hurtige registreringer af relevante observationspunkter ved få klik på en tablet eller en telefon, og at de bagvedliggende workflows sørger for, at de rette personer tjekker og derefter returnerer registreringer i systemet. Registreringerne er tilmed lokationsbestemt, så der kan refereres til specifikke etager og lignende. 

Sikkerhedsrundering 

Funktionen til sikkerhedsrunderinger gør det muligt via appen at inspicere samt registrere fejl og mangler, som kan have betydning for sikkerheden. For hver registrering, et såkaldt “Issue”, er det  muligt at anføre en ansvarlig person hos en underentreprenør, beskrive problemet, sætte en deadline for udbedring samt registrere placeringen af problemet på en relevant tegning. Det er muligt hertil at tilføje referencer i dokumenter, billeder eller video, så problemet tydeliggøres.  Brugen af appen gør dermed sikkerhedsarbejdet nemmere, da det er nemt at registrere og kommunikere fundne problemer og uploade nødvendig dokumentation, så forholdene hurtigere kan udbedres.

Checklister 

I den anden del af sikkerhedsstyringen i Autodesk Build, er det muligt at oprette checklister. Checklisterne bruges til at tjekke forholdene på pladsen og dermed forebygge nedstyrtning, sikre at der anvendes de rette værnemidler mm.  Checklisterne kan oprettes til daglige gennemgang af sikkerheden på byggeplads, hvormed punkter som ikke er tilfredsstillende kan synliggøres. 

Safe Site Check In integration 

Autodesk Construction Cloud integrerer med en række andre løsninger. Herunder f.eks. “Safe Site Check In”.  

Med den simple check ind- og ud-applikation er det muligt at registrere og informere alle personer på byggepladsen. Dermed skabes overblik over hvem, hvorfor, hvor og hvor lang tid en person er på byggepladsen. Det er muligt at ligge instruktioner op i appen så alle få information om sikkerhedsforanstaltninger og opdateringer hver gang de tjekker ind. Det er tilmed muligt at tjekke at personer har forstået sikkerhedsprocedurer, og kan bruges til at godkende eller afvise adgang for at sikre sikker færden. Integrationen med Safe Site Check In er blot et eksempel på hvordan platformen virker. Så selvom den ikke er udbredt i Danmark, er det et meget godt eksempel på hvor denne digitale løsning er på vej hen, og hvordan den er med til at skabe sikkerhed og tryghed på byggepladser i andre lande.

Om

Autodesk Construction Cloud (ACC), som er Autodesk’s nye platform i “Skyen” kommer med flere sikkerhedsrealterede funktionaliteter. Funktionen til sikkerhedsrunderinger gør det muligt via appen at inspicere samt registrere fejl og mangler, som kan have betydning for sikkerheden.

Kontaktinfo

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere klæder bygherrer og rådgivere på til at varetage deres rolle ift. arbejdsmiljø og styrke samarbejdet om arbejdsmiljø i branchen.

Kontakt os

Flere cases

Projektering

Bluebeam

Som en del af Bluebeams funktioner kan man oprette, organisere og dele byggepladsplaner. Plan for

Læs mere »