Søg i kataloget

Søg

Site-Tech fugefræserobot

Site-Tech fugefræserobot kan foretage automatisk fjernelse af fuger fra bygninger, som eller er en hård og slidsom arbejdsproces.

Hvordan fungerer den?

Fugefræserobotten stilles op på muren, hvor arbejdet skal udføres på byggepladsen. Den bevæger sig rundt på den givne flade i sit eget wiresystem, så et stillads ikke er nødvendigt. Robotten er udstyret med et kamera, som kan skelne mellem mursten og fuger, hvormed robotten kan fjerne fuger rundt om murstenene. Den kan fjerne 80-90 % af fugerne på væggen.

Normalt kan manuel fugefræsning kun udføres af en håndværker i 2 til 3 timer pr. arbejdsdag. Robotten kan fjerne fuger helt op til 10 til 12 timer pr. døgn. Ved hjælp af robotten er det derfor muligt at både effektivisere processen, øge produktiviteten samt reducere arbejdsbelastningen.

Site-tech udfører selv arbejdet.

Forbedring af arbejdsmiljøet

Dårlige arbejdsstillinger og -belastninger undgås, hvor robotten udfører arbejdet. Derudover mindskes den konstante vibration, støj og støv, som håndværkere eksponeres for ved brug af manuelle fræsemaskiner.

Robotten er udstyret med udsugning, hvormed støvbelastning reduceres. Vibrationer undgås, og støjen mindskes, da operatøren kan stå længere væk fra maskinen.

Chalotte og Rasmus, husejere: ”Godt arbejde udført med en høj kvalitet, det er dejligt at se, at håndværkerne bliver aflastet for en del af det slidsomme arbejde.” 

Se Site-tech fugefræserrobot i funktion

Læs mere på Site Tech om robotten her.

Om

Site-Tech fugefræserobot kan foretage automatisk fjernelse af fuger fra bygninger, som eller er en hård og slidsom arbejdsproces. Robotten er udstyret med et kamera, som kan skelne mellem mursten og fuger, hvormed robotten kan fjerne fuger rundt om murstenene. Den kan fjerne 80-90 % af fugerne.

Kontaktinfo

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere klæder bygherrer og rådgivere på til at varetage deres rolle ift. arbejdsmiljø og styrke samarbejdet om arbejdsmiljø i branchen.

Kontakt os

Flere cases