Søg i kataloget

Søg

Solibri – arbejdsmiljøregler til kollisionskontrol

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere har medvirket til at lave regler i Solibri, som man kan bruge til kollisionskontrol af arbejdsmiljøforhold under projekteringen. Dette styrker den arbejdsmiljømæssige bygbarhed. Reglerne er en del af BART – Byggeriets Automatiske Regelsæt.

Hvad er kollisionskontrol?

Når man projekterer i 3D, så laver hver fagdisciplin, fx arkitekten, sin model. Disse sammenlignes i løbet af projekteringsprocessen, og man tjekker for kollisioner – altså forhold, som konflikter med hinanden. Det kan være tjek af, om døren passer ind i dørhullet, om der er rør og ledninger, som krydser hinanden o.l.

Lær mere om Solibri kollisionskontrol her

Tjek af arbejdsmiljøforhold

Et pilotprojekt har vist, at man også kan bruge kollisionskontrollen til at tjekke, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som giver problemer. Med såkaldte arbejdsmiljøregler kan man fx tjekke om der er plads nok til at montere rør, om der er brug for tekniske hjælpemidler til at løfte tunge bygningsdele, og om der er arbejde i højden, hvor der er brug for afspærring eller rækværk.

Dette tjek af arbejdsmiljø kan hjælpe den projekterende med at gøre projektet arbejdsmiljømæssigt bygbart.

Arbejdsmiljø bliver en del af kollisionsrapporten

I kollisionsrapporten vil det være angivet, hvis der er forhold, som den enkelte projekterende skal rette op på eller forholde sig til. Typisk er der er BIM-manageren, som laver kollisionskontrollen og følger op på, at kollisionerne bliver håndteret, inden man går videre med projekteringen. Det er altså også en måde at få arbejdsmiljøforhold håndteret af flere end arbejdsmiljøkoordinator (P).

Hvis du er nysgerrig efter at se, hvordan kollisionskontrol af arbejdsmiljø fungerer, så se med her:

Solibri gavner arbejdsmiljøet i projekteringen

Se med i filmen her, hvordan Solibri kan gavne arbejdsmiljøet i projekteringen:

Brug for reglerne? 

Du kan finde reglerne her

Hvis man som projekterende eller arbejdsmiljøkoordinator (P) allierer sig med projektets BIM-manager, så kan man få hjælp til at lave flere regler i Solibri. I kan genbruge reglerne på kommende bygge- og anlægsprojekter.

Om

Videntjenesten har været med til at udvikle regler til Solibri. Disse styrker arbejdsmiljømæssig bygbarhed da Solibri bruges til kollisionskontrol. Dette inkluderer tjek af arbejdsmiljøforhold under projekteringen.

Kontaktinfo

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere klæder bygherrer og rådgivere på til at varetage deres rolle ift. arbejdsmiljø og styrke samarbejdet om arbejdsmiljø i branchen.

Kontakt os

Flere cases