Podcasten: Succesfuld Arbejdsmiljøkoordinering

Podcasten Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering gør dig klogere på forskning og praktiske erfaringer på området og hjælper dig til at forbedre arbejdsmiljøindsatsen i bygge- og anlægsbranchen. Vi ønsker at styrken forståelsens af arbejdsmiljøkoordinatorens rolle.

 

Din vært er Signe Mehlsen fra Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere. Hun inviterer fagfolk fra branchen ind, og diskuterer tips og tricks til hvordan du kan forbedre arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen.

 

Podcasten er støttet af Realdania.

 

Hvis du har spørgsmål til podcasten eller foreslag til nye episoder, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt Videntjenesten

#21 Rekruttering af yngre arbejdsmiljøkoordinatorer

Simon Ahlers og Lasse Vestergård Madsen fra Rambøll fortæller om at rekruttere yngre arbejdsmiljøkoordinatorer, og hvad man skal være opmærksom på i forhold til oplæring i det arbejdsmiljøfaglige, metoder til arbejdsmiljøkoordinering og rollen som medarbejder. Lasse fortæller også om, hvad der fik ham til at vælge at blive arbejdsmiljøkoordinator.

 

Netværket Interessegruppen for koordinatorer er for dig, der ønsker nogle at erfaringsudveksle med om koordinatorrollen. Det er stiftet af IDA Arbejdsmiljø og drives af BFA Bygge & Anlægs Konsulenttjeneste.

#20 Anlægsarbejde | del 2

Vi fortsætter snakken med Anne Marie Hinke fra Novafos og Rasmus Kvist Eg fra Banedanmark om arbejdsmiljøkoordinering af anlægsprojekter, særligt under projekteringen. Mange af pointerne kan også anvendes på byggeprojekter, så lyt med uanset hvilke projekter du er på. Vi kommer også ind på udbudsmaterialer og -former, rollefordeling i egen organisation og entreprenørers engagement. 

#19 Anlægsarbejde | del 1

I denne episode fortæller Anne Marie Hinke fra Novafos og Rasmus Kvist Eg fra Banedanmark om deres erfaringer med anlægsarbejder. Vi kommer ind på arbejdsmiljørisici ved udførelse og i driftsfasen, særligt grænseflader, aktører, adgangsveje og pladsforhold.  

#18 Arbejdsmiljøkoordinering på Nyt Hospital Nordsjælland | del 2

Vi fortsætter snakken med Janus Skaalum og Lars Moe Henriksen fra NCC, som er en del af arbejdsmiljøkoordineringen på opførelsen af Nyt Hospital Nordsjælland. Vi hører om sikkerhedsrunderinger, og får en række bud på, hvordan man kan skabe godt samspil med entreprenørerne og bygherren. Vi hører også om rollefordeling og samarbejde mellem Janus og Lars. 

Der henvises til tidligere episoder i podcasten: Sikkerhedsrunderinger, samt Erfaringer fra arbejdsmiljøkoordinatorer på Nyt Aalborg Universitetshospital I og II. Find dem i din podcast-app eller her.

#17 Arbejdsmiljøkoordinering på Nyt Hospital Nordsjælland | del 1

Janus Skaalum og Lars Moe Henriksen fra NCC er en del af arbejdsmiljøkoordineringen på opførelsen af Nyt Hospital Nordsjælland. De fortæller om de aktiviteter, som arbejdsmiljøkoordineringen omfatter, herunder de lovpligtige aktiviteter, men også koordinerende morgenmøder og dialog med entreprenøren om APV, samt de skærpede arbejdsmiljøkrav, som gælder på NCCs byggepladser.  

 

Filmen om Koordinerende morgenmøde kan findes her.

 

Der henvises til to tidligere episoder i podcasten: Samarbejde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator del 1 og del 2.

#16 Bygherrens arbejdsmiljømålsætninger – Vision Zero

I denne episode fortæller seniorforsker Pete Kines fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og arbejdsmiljøkonsulenterne i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune Anne Anttila og Martin Nielskov om, hvordan bygherren kan arbejde strategisk med arbejdsmiljø, og vi kommer ind på, hvilke målsætninger eller KPI’er bygherren kan opsætte for bygge- og anlægsprojekter og i bygherreorganisationen. Vi bliver introduceret til Vision Zero, som er en strategi, hvor man forpligter sig til at arbejde proaktivt med at forbedre sikkerhedskulturen. 

 

  • Se forskning om Vision Zero
  • Oplæg om arbejdsmiljøprogram – se under Afholdte møder d. 23/6 2023. Se her
  • Netværk for bygherrer om arbejdsmiljø (kun for bygherrer). Se mere her
  • Oversigt over målsætninger / KPI’er findes her
#15 Sikkerhedsrunderinger

Bliv klogere på metoder til sikkerhedsrunderinger, når vi taler med seniorforsker Pete Kines fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og arbejdsmiljøkonsulenterne i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune Anne Anttila og Martin Nielskov om, hvordan man kan gennemføre sikkerhedsrunderinger og få dem til at være involverende og bagefter følge op på observationer.

 

 

Tilmelding til Videntjenestens nyhedsbrev: www.byggeproces.dk til lancering af Værktøjskasse for arbejdsmiljøkoordinator (B). 

#14 Samarbejde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator | del 2

Vi fortsætter samtalen med Susanne Nejst Lørup, DTU, og Anders Falkenskov, Sweco, om deres samarbejde som henholdsvis bygherre og arbejdsmiljøkoordinator. De kommer med gode råd til, hvordan samarbejdet kan komme godt fra start allerede fra bygherrens valg af arbejdsmiljøkoordinator og tildeling af beføjelser. Og hvad man kan gøre særligt i forhold til arbejdsmiljøkoordinering under projektering og udførelse.  

#13 Samarbejde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator | del 1

Susanne Nejst Lørup, som er bygherrerepræsentant på DTU og arbejdsmiljøkoordinator Anders Falkenskov fra Sweco har et godt samarbejde omkring arbejdsmiljøkoordineringen. Det fortæller de om i denne episode, hvor de bl.a. kommer ind på, hvordan man igangsætter og vedligeholder det gode samarbejde. 

 

I episoden fortælles om erfaringer med et tilbud, hvor man som arbejdsmiljøkoordinator kunne få gratis konsulenthjælp til at understøtte samarbejde og kommunikation på byggepladsen. Tilmeld nyhedsbrev på www.byggeproces.dk og få invitation til lancering af eksempelsamling med alle metoderne.

#12 Hvad virker i arbejdsmiljøindsatsen? | del 2

Vi fortsætter snakken med Seniorforsker Johnny Dyreborg fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og arbejdsmiljøkoordinator Søren E. Jensen fra Rambøll om, hvad der virker i arbejdsmiljøindsatsen og ser bl.a. på forebyggelse af dødsulykker, erfaringer fra Storebælts- og Øresundsbroen, organisatoriske tiltag og hvordan bygherren kan medvirke til tidligt arbejdsmiljøfokus. De tiltag, som nævnes i episode 11 og 12, er afbilledet på forebyggelsestrappen – STOP-modellen.

 

Den forskning, som der blev talt om i denne episode, er følgende:  

 

#11 Hvad virker i arbejdsmiljøindsatsen? | del 1

Seniorforsker Johnny Dyreborg fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gennemgår resultaterne fra et stort review i ulykkesforskning og debatterer med arbejdsmiljøkoordinator Søren E. Jensen fra Rambøll om, hvad der virker i arbejdsmiljøindsatsen i bygge og anlæg, samt hvordan arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) kan anvende denne viden. Vi kommer ind på bl.a. forebyggelsestrappen, substitution, tekniske løsninger og ledelsesopbakning. De tiltag, som nævnes i episode 11 og 12, er afbilledet på forebyggelsestrappen – STOP-modellen.

 

Arbejdsmiljøtiltag efter STOP-modellen og Szymberskis kurve

#10 Erfaringer fra arbejdsmiljøkoordinatorer på Nyt Aalborg Universitetshospital | del 2

I denne episode fortsætter vi med at dele erfaringer fra Hanne Lauridsen og Lars Skovsbo Jørgensen fra Niras, som er arbejdsmiljøkoordinatorer på Nyt Aalborg Universitetshospital NAU. Vi går tæt på samarbejdet med byggeledelse m.fl og arbejdsmiljøkoordineringen i relation til planlægningen, bl.a. ved hjælp af lokationsbaseret planlægning. Som beskrevet så kan man finde eksempler på koordinerende planer her. Vi hører også hvilke aktiviteter og ideer, som Hanne og Lars tager med til kommende projekter – også de mindre af slagsen.

#9 Erfaringer fra arbejdsmiljøkoordinatorer på Nyt Aalborg Universitetshospital | del 1

Hanne Lauridsen og Lars Skovsbo Jørgensen fra Niras fortæller om arbejdsmiljøkoordineringen under udførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital NAU. De kommer omkring organiseringen af arbejdsmiljøkoordineringen og samspillet med den fælles byggepladsentreprenør. De fortæller om de lovpligtige aktiviteter, såsom opstartsmøder, sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger, samt de ikke-lovpligtige aktiviteter: sikkerhedsintro for alle på pladsen og kampagner. Vi kommer også omkring arbejdsprocesbeskrivelser – find link til skabelon her. Skabeloner til kampagner findes her.

#8 Erfaringer fra arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen

Merete Valbjørn fra Norconsult indvier os i, hvordan de griber arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen an, og hvordan de opnår et godt samarbejde med bygherren og de projekterende. Et vigtigt omdrejningspunkt i arbejdsmiljøkoordineringen er procesplanen, som man kan finde en beskrivelse af her og risikologgen, som der er et par eksemplerne på her Værktøjskassen for arbejdsmiljøkoordinator (P) giver et bud på proces og en række værktøjer her. 

#7 Hvor kan arbejdsmiljøkoordinatorer hente hjælp? | del 2

Vi fortsætter snakken med konsulent og arbejdsmiljøkoordinator Kim Borch om de brancheinitiativer, som kan hjælpe arbejdsmiljøkoordinatoren. Hør fx om BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste, som kan kontaktes her, samt Videntjenesten og Interessegruppen for koordinatorer, som man kan læse om her og her.

#6 Hvor kan arbejdsmiljøkoordinatorer hente hjælp? | del 1

Sammen med konsulent og arbejdsmiljøkoordinator Kim Borch oplister vi de muligheder, som arbejdsmiljøkoordinatorer har for at hente hjælp i egen virksomhed og på bygge- og anlægsprojekter. Hør fx om hvordan din leder kan hjælpe dig på vej og I kan drøfte din karrierevej på MUS-samtaler, og hvordan et godt samarbejde med bygherren, projekterings- og byggeledelsen er afgørende for at kunne løfte din opgave.

 

Du finder desuden en grafik oversigt over arbejdsmiljøkoordinatorens samarbejdspartnere her.

#5 Historikken om arbejdsmiljøkoordinering | del 2 - 2009-i dag

Vi fortsætter med gennemgang af lovgivning om bygherrens pligter fra 2009 til i dag. Chefkonsulent Kell Guldager Petersen fra Arbejdstilsynet og selvstændig arbejdsmiljørådgiver Jan Nygaard Hansen reflekterer over ændringernes betydning for arbejdsmiljøkoordineringen.

 

Vi kommer omkring følgende bekendtgørelser:

 

Desuden nævnes Værktøjskassen for arbejdsmiljøkoordinator (P).

#4 Historikken om arbejdsmiljøkoordinering | del 1 - 1974-2001

Med chefkonsulent Kell Guldager Petersen fra Arbejdstilsynet og selvstændig arbejdsmiljørådgiver Jan Nygaard Hansen ved mikrofonerne ser vi på lovændringer om bygherrens pligter fra 1974-2001 og får deres erindringer om, hvad det har betydet for arbejdsmiljøkoordineringen.  

#3 Arbejdsmiljøkoordinatorens faglige identitet | del 3 – Arbejd systematisk med arbejdsmiljø

I denne episode afslutter vi snakken med seniorforsker Jeppe Ajslev fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Thomas Fløe fra Aarsleff og Katja Jungfalk Andersen fra Moe om den faglige identitet identificeret i forskningsprojektet Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering. Vi kommer vi ind på, hvordan man som arbejdsmiljøkoordinator kan bidrage med Systematik og Risikovurdering til projektet – og hvad man kan bruge forskningsresultaterne til.  

 

Find eksempler på logbøger her eller i Værktøjskassen for arbejdsmiljøkoordinator (P). 

#2 Arbejdsmiljøkoordinatorens faglige identitet | del 2 – Lær at blive orkesterleder

I denne episode kommer vi sammen med seniorforsker Jeppe Ajslev fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Thomas Fløe fra Aarsleff og Katja Jungfalk Andersen fra Moe ind på, hvordan man som arbejdsmiljøkoordinator kan føle sig som et Nødvendigt onde, og hvordan man kan agere som en Orkesterleder – i stedet for at være politibetjent. Det er andel del om den faglige identitet identificeret i forskningsprojektet Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering.  

 

Find forskningsresultater her.

#1 Arbejdsmiljøkoordinatorens faglige identitet | del 1 – Hvilken puslepilsbrik er du?

Videntjenesten lancerer podcast om Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering. I episoden introducerer seniorforsker Jeppe Ajslev på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø til forskningsprojektet Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering. Vi dykker ned i de to faglige identiteter: Puslespilsbriks-omsorgsyder og Perifær beslutningstager, som er identificeret i projektet. De erfarne arbejdsmiljøkoordinatorer Katja Jungfalk Andersen fra MOE og Thomas Fløe fra Per Aarsleff giver deres refleksioner på arbejdsmiljøkoordinatorrollen. 

Find forskningsresultater her.